Vaak gestelde vragen

Hoe functioneert het sponsor systeem?
Door bekendmaking van de service De Kubus Affiliatie bij uw collega's of bekenden, krijgt u extra vergoedingen (tot 6,00 % voor iedere advertentie geplaatst op de websites van uw petekinderen).

Het werkt als volgt:
 • Geef de persoonsgegevens van uw vrienden of collega's weer in het sponsorformulier.
 • Zij ontvangen vervolgens een aanbod met een uitnodiging om gebruik te maken van de De Kubus Affiliatie dienst, vergezeld van een welkomstaanbieding (10% korting op de Premium en Gold formules).
 • Ieder keer dat één van hen zich abonneert, wordt deze persoon uw petekind en ontvangt u 25% van zijn eigen inkomsten.
Waarom kiezen voor het De Kubus netwerk voor mijn white label advertentie-service?
Er bestaan diverse concurrerende diensten die white label advertenties aanbieden. Waarom derhalve een nieuwe dienst creëren en vooral waarom zou u moeten kiezen voor het netwerk De Kubus boven een concurrerend netwerk?

Er zijn talrijke redenen, vooral:
 • Meertalige advertenties
  Ondanks de grote vraag, biedt momenteel nog geen andere advertentie-service meertalige advertenties aan. Daarom hebben wij de Babelimmo website gecreëerd, de eerste meertalige advertentie website voor onroerend goed. Deze kende meteen een groot succes omdat een dergelijke service voor verkopende eigenaren niet bestond.
 • Hoge inkomsten
  Dankzij het meertalige karakter van de advertenties, is het gemiddelde bestedingsbedrag onmiskenbaar hoger dan die van andere concurrerende diensten. Het gemiddelde geconstateerde bestedingsbedrag (real time berekend) is momenteel inderdaad 99,94 EUR. Al naar gelang de gekozen formule, ontvangt u tot 75% over iedere advertentie, wat een gemiddelde is van 74,96 EUR per advertentie. Uitgaande van één geplaatste advertentie per dag, zijn uw overeenkomende winsten 27 359 EUR.
 • Een gemakkelijk te verkopen product
  Websites met onroerend goed advertenties zijn talrijk, maar het De Kubus netwerk is de enige die de publicatie van advertenties zowel zeer gedetailleerd als geheel meertalig aanbiedt. De eigenaren die hun onroerend goed verkopen, zijn erg gevoelig voor deze meertalige publicatie, want zij kunnen zo ook een potentiële klantenkring bereiken van meer dan 350 miljoen Europeanen.
 • Een bedrijfsklare oplossing
  Ons netwerk is de enige die een bedrijfsklare oplossing biedt (formule Premium), waarbij u niets hoeft te doen: wij bieden een totaal andere website aan, die is geoptimaliseerd voor positionering en wij verzekeren de creatie, het onderhoud, hosting en zelfs positionering. Uw activiteit bestaat er slechts uit om bekendheid te geven aan uw website en om... uw inkomsten te incasseren.
Betekent het gebruik van deze advertentie-service een exclusiviteit?
Nee. U kunt perfect gelijktijdig gebruik maken van de diensten De Kubus en van oplossingen van een concurrent, ook al zult u snel ontdekken dat onze oplossing vele voordelen met zich meebrengt in vergelijk tot andere oplossingen, evenals veel hogere inkomsten.
Wie neemt het budget "publiciteit" voor mijn advertentie-service voor zijn rekening?
Het publiciteitsbudget voor het bekend maken van uw website (en dus voor het verhogen van uw inkomsten) is natuurlijk voor uw rekening (ongeacht de gekozen formule is).
Het principe van het gedeelde advertentie-netwerk is inderdaad om een zo breed mogelijke zichtbaarheid te bieden, omdat iedere website van het netwerk alle advertenties van het netwerk verspreidt, ongeacht of ze op uw website zijn geplaatst of niet. Natuurlijk wordt de vergoeding alleen aan u toegekend wanneer een advertentie op uw website wordt geplaatst.

Voor wat betreft de publiciteit, houden uw vergoedingen direct verband met het aantal op uw website geplaatste advertenties, en iedere geaffilieerde beheert naar eigen goeddunken zijn publiciteit. Sommige geaffilieerden maken geen (of weinig) publiciteit, en ontvangen dus geen betalingen. Anderen maken reclame om hun inkomsten te maximaliseren en dat is in ieders belang.

Voor geaffilieerden die zich niet bezig willen houden met publiciteit, bieden wij de formule GOLD aan, die een permanente Google Ads publiciteitscampagne bevat, die door ons wordt beheerd met het door de geaffilieerde gedefinieerde budget. Deze laatste kan op deze manier, met weinig of geen inspanningen, ook extra inkomsten ontvangen.
Onze ervaring met dit soort publiciteit maakt dat we de publiciteitscampagnes van onze geaffilieerden zo efficiënt mogelijk kunnen beheren, met altijd hetzelfde doel: het genereren van zo hoog mogelijke inkomsten, in ieders belang.

Natuurlijk kan de geaffilieerde ook zelf zijn publiciteitscampagnes beheren (meestal het geval), om zijn dagelijkse budget te beheersen en bijvoorbeeld voor bepaalde periodes een hoger budget aanwenden. Hij kan bijvoorbeeld besluiten om een bepaald percentage van zijn compensatie opnieuw te investeren en eveneens om zijn reclamemedia te diversificeren. Maar er bestaan veel andere reclamemiddelen, en het is aan u om uw persoonlijke invloed te bepalen die uw wilt hebben op de promotie van uw advertentie-service.

Tenslotte, pagina Ons aanbod voorziet u van aanwijzingen waarmee u de rentabiliteitsdrempel van de verschillende formules kunt bepalen. U kunt aldus uw keuze maken al naar gelang de middelen die u denkt aan te wenden om uw website bekend te maken (linken, positionering, Google Ads of andere publiciteit, etc.).
Wordt de database met advertenties van De Kubus gedeeld met andere netwerken en neemt zij advertenties over van andere netwerken?
Nee. Het De Kubus netwerk is totaal onafhankelijk. Met het oog op kwaliteit ten aanzien van onze adverteerders (particulieren en bedrijven), zijn de gepubliceerde advertenties uitsluitend afkomstig van websites die lid zijn van het netwerk. Dit alleenrecht is eveneens noodzakelijk met het oog op de specificiteit van de advertenties van het netwerk De Kubus: het meertalige en zeer uitvoerige karakter van de advertenties, noodzaakt inderdaad tot normalisatie en volledige informatie, die door geen enkele andere bestaande website wordt aangeboden.
Op welke opbrengst mag ik rekenen met uw advertentie-service?
Dankzij het meertalige karakter van de advertenties, is het gemiddelde bestedingsbedrag onmiskenbaar hoger dan die van andere concurrerende diensten. Het gemiddelde geconstateerde bestedingsbedrag (real time berekend) is momenteel inderdaad 99,94 EUR. Al naar gelang de gekozen formule, ontvangt u tot 75% over iedere advertentie, wat een gemiddelde is van 74,96 EUR per advertentie. Uitgaande van één geplaatste advertentie per dag, zijn uw overeenkomende winsten 27 359 EUR.
Hoe kunt u tot 70% compensatie aanbieden?
Het principe van "white label" advertenties is een win/win systeem: De zichtbaarheid van onze websites wordt beter, de website krijgt meer bezoekers en genereert dus meer inkomsten. Het is dus belangrijk voor ons dat onze geaffilieerden consequente inkomsten uit deze dienst kunnen trekken.
Hoe kan ik kennis nemen van het saldo van mijn rekening?
U kunt op ieder moment het saldo van uw rekening raadplegen door u in te loggen op uw Klantenpagina. Alle operaties worden real time geregistreerd en worden gespecificeerd weergegeven in uw rekening overzicht.
Wanneer worden de vergoedingen betaald?
U kunt op ieder moment het geheel of een deel van uw rekeningsaldo opvragen, zodra het saldo gelijk of groter is dan 100 EUR. De aanvraag vindt plaats via uw Klantenpagina. De betalingen worden gemaakt binnen een termijn van ongeveer 15 tot 30 dagen vanaf het moment dat wij uw factuur of honorariumnota hebben ontvangen.
Ik ben een particulier. Zijn de winsten uit de verkopen via de advertenties belastbaar?
Het antwoord is helder: in de meeste landen legt de wet het aan de belastingbetaler op, om het geheel van de ontvangen inkomsten te declareren, ongeacht hun bedrag. Deze verplichting rust op u en u bent de enige verantwoordelijke ingeval u het niet zou doen.
Als uw inkomsten groot worden kan deze activiteit worden beschouwd als een professionele activiteit. In dat geval dient u de nodige maatregelen te nemen om u in te laten schrijven als professional.

Belangrijke opmerking: Dit geldt voor alle "white label" diensten of affiliatie platforms.
Als ik kies voor een Premium (of Gold) formule, kan ik dan publiciteit maken voor mijn nieuwe website?
Ja. Dat wordt zelfs zeer sterk aangeraden, evenals alles wat u kunt doen om de zichtbaarheid van uw website te vergroten (en dus uw inkomsten).
Als ik kies voor een Premium (of Gold) formule, kan ik linken naar mijn nieuwe website aanmaken vanuit mijn andere websites?
Natuurlijk. Alles wat bezoekers naar uw website kan brengen is nuttig, want daarmee kunt u uw inkomsten vergroten. Wij verstrekken zelfs banners die u kunt gebruiken op uw andere websites.
Als ik kies voor een Premium (of Gold) formule, kan ik mijn domeinnaam kiezen?
De domeinnaam wordt door u gekozen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid. De domeinnaam wordt echter op onze naam gedeponeerd, om misbruik te voorkomen (bijvoorbeeld een geaffilieerde die dankzij onze diensten bekendheid geeft aan zijn website en vervolgens besluit om de inhoud te veranderen). Concreet betekent dit dat u de domeinnaam niet kunt hergebruiken voor iets anders maar u blijft de enige rebruiker, zolang u blijft geabonneerd.
Als ik kies voor een Premium (of Gold) formule, ben ik eigenaar van mijn domeinnaam?
Nee. Maar u behoudt het vruchtgebruik ervan zolang u op de service geabonneerd blijft. U zult deze domeinnaam, daarentegen niet opnieuw kunnen gebruiken als u besluit te stoppen met de website. Maar zodra de website bestaat, is er geen reden waarom u zou willen stoppen, want deze kan u alleen maar opleveren.
Met de Premium (of Gold) formule, wat moet ik concreet doen?
U hoeft niets te doen: wij zorgen overal voor. Uw enige rol (maar die is zeer belangrijk !) bestaat uit het bekend maken van de website, om de inningen te optimaliseren. Als u andere websites heeft, kunt u publiciteit maken op deze websites: wij leveren u kant-en-klare banners. Maar natuurlijk kunt u alle mogelijke middelen, onder voorbehoud van hun wettigheid, gebruiken om uw website bekend te maken:
 • Handtekening in uw emails
 • Presentatie van uw website op discussieforums (+ handtekening in uw bijdrage)
 • Uitwisselen van linken met andere websites
 • Nieuwsbrief voor abonnees (als u andere websites exploiteert)
 • Prospectie per email (zorgdragend dat de regelgeving met betrekking tot spam wordt gerespecteerd)
 • Telefonische prospectie (in het bijzonder bij makelaarskantoren)
 • Publiciteit op partner websites
 • Internet publiciteit (zoals Google Ads of Microsoft Adsense)
 • Brochures bij winkeliers
 • Gratis advertenties
 • etc.
Het meest efficiënte, onder al deze middelen, is Internet publiciteit (zoals Google Ads) en directe prospectie (e-mail of telefoon).
Als ik kies voor een Premium (of Gold) formule, heb ik toegang tot uw FTP-server om wijzigingen aan te brengen?
Nee, om voor de hand liggende veiligheidsredenen. Met deze formule wordt een website door ons geleverd en deze is niet wijzigbaar. U kunt slechts tot 10 linken toevoegen onderaan de pagina, om de populariteit van uw website te verhogen. Daardoor kunt u linken uitwisselen met andere websites om uw website sneller bekend te maken.
Voor iedere van de 10 linken, kunt u het volgende aangeven:
 • het URL
 • de tekst van de link
 • of de link zichtbaar dient te zijn op alle pagina's of alleen op de homepage
Het De Kubus netwerk is de enige die een formule aanbiedt met een "bedrijfsklare" website, maar vanwege de veiligheidsrisico's die dit met zich meebrengt, kunnen wij de website natuurlijk niet toegankelijk maken voor wijzigingen.
Hoe ziet mijn website eruit met de Premium (of Gold) formule?
Hierbij een voorbeeld van een website van een geaffilieerde die voor de Premium formule heeft gekozen: voorbeeld. De verstrekte website is geheel geoptimaliseerd voor een positionering op Google en de indexatie van iedere advertentie. Daarmee heeft u een betere zichtbaarheid van uw website en dus hogere potentiële inkomsten.
Wat zijn de voor- en nadelen van de Premium formule?
De PREMIUM formule is ideaal als een van de volgende gevallen op u van toepassing is:
 • U heeft nog geen website.
 • U heeft geen zin om zich er mee bezig te houden...u zoekt een bedrijfsklare oplossing !

Als één van bovenstaande op u van toepassing is, is de PREMIUM formule (levering van een bedrijfsklare website) geschikt voor u.

Werking

De PREMIUM formule werkt als volgt:
 • U creëert een affiliatie account.
 • U kiest een domeinnaam voor uw nieuwe website.
 • Wij maken, voor u, een geheel nieuwe website (zie voorbeeld), waarvoor wij ons belasten met de creatie, hosting en positionering.
 • Binnen 48 uur, zal uw nieuwe website operationeel zijn: De internetter kan advertenties raadplegen of plaatsen.
 • De geplaatste advertenties worden vertaald in 6 talen en worden onmiddellijk getoond op alle websites van het De Kubus netwerk.
 • Bij iedere geplaatste advertentie, wordt een bedrag overgemaakt, volgens onderstaande lijst.

Voordelen van deze formule

De PREMIUM formule kent vele voordelen:
 • U hoeft niets te doen: wij zorgen overal voor.
 • De voor u gemaakte website is geheel geoptimaliseerd voor positionering.
 • Dankzij de dynamische positionering-technologie, wordt iedere advertentie (geplaatst op uw eigen website of op een andere website van het De Kubus netwerk) referenceerd in de zoekmachines, waardoor een hoge zichtbaarheid is gegarandeerd.
 • Uw website is geheel toegewijd aan onroerend goed advertenties, wat ten aanzien van de adverteerders een teken van serieusheid en geloofwaardigheid is.
 • Dankzij een verzorgde presentatie ziet uw website er kwalitatief goed uit.
 • Iedere keer dat wij verbeteringen aanbrengen of dat wij nieuwe diensten toevoegen, profiteert uw website er automatisch van, zonder enige tussenkomst uwerzijds. De toevoeging van een nieuwe service kan eveneens nieuwe inkomsten genereren.
 • U hoeft zich nergens zorgen over te maken: koop van de domeinnaam, aanmaken van de website, hosting, positionering.... alles is inbegrepen.
 • Als u al één of meerder websites heeft, kunt u meteen al de promotie maken voor deze nieuwe website, om zo snel te profiteren van nieuwe inkomsten.
 • En natuurlijk ontvangt u nieuwe inkomsten... zonder enige interventie uwerzijds (behalve het bekendheid geven aan uw website).

Formule GOLD - Bedrijfsklare website + publiciteit De formule GOLD is identiek aan de PREMIUM formule, maar wij waarborgen bovendien de publiciteit van de nieuwe website:
 • Wij installeren uw Website (zie PREMIUM formule).
 • Wij garanderen de promotie van uw website door middel van Google Ads publiciteitscampagnes, die wij voor u beheren met het door u gedefinieerde budget.

Voordelen van deze formule

De GOLD formule kent vele voordelen:
 • Alle voordelen van de PREMIUM formule (zie hierboven).
 • Dankzij een Google Ads publiciteitscampagne is uw website direct zichtbaar, waardoor u snel inkomsten kunt genereren.
Wat is de rentabiliteitsdrempel voor de diverse aanbiedingen?
Al naar gelang de gekozen formule, varieert het aantal te plaatsen advertenties om de rentabiliteitsdrempel te bereiken:
 • PREMIUM 1 en GOLD 1 formules
  Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 € op dit moment), wordt de service rendabel vanaf slechts 3 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 123 dagen.
 • PREMIUM 2 en GOLD 2 formules
  Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 € op dit moment), wordt de service rendabel vanaf slechts 7 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 54 dagen. In dit geval is uw winst bovendien 50% groter dan bij de formule "1"
 • PREMIUM 3 en GOLD 3 formules
  Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 € op dit moment), wordt de service rendabel vanaf slechts 23 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 16 dagen. In dit geval is uw winst bovendien 125% groter dan bij de formule "1"
 • PREMIUM 4 en GOLD 4 formules
  Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 € op dit moment), wordt de service rendabel vanaf slechts 34 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 10 dagen. In dit geval is uw winst bovendien 200% groter dan bij de formule "1"
 • PREMIUM 5 en GOLD 5 formules
  Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 € op dit moment), wordt de service rendabel vanaf slechts 41 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 9 dagen. In dit geval is uw winst bovendien 275% groter dan bij de formule "1"
Hoe te kiezen tussen de formules "1" en "2" van de Premium en Gold formules?
De PREMIUM of GOLD formules worden in twee versies aangeboden:
 • In versie "1", zijn de initiële vaste kosten gereduceerd en als tegenprestatie zijn de vergoedingen over iedere verkoop minder hoog.
 • In versie "2", worden de werkelijke vaste kosten gefactureerd, maar de vergoedingen per verkoop zijn hoger.
 • Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 EUR  momenteel), zijn de versies "2" voordeliger vanaf slechts 5 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 78 dagen.
 • Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 EUR  momenteel), zijn de versies "3" voordeliger vanaf slechts 21 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 17 dagen.
 • Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 EUR  momenteel), zijn de versies "4" voordeliger vanaf slechts 33 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 11 dagen.
 • Op basis van een gemiddeld geconstateerd bestedingsbedrag (namelijk 99,94 EUR  momenteel), zijn de versies "5" voordeliger vanaf slechts 40 advertenties per jaar, wat overeenkomt met één advertentie per 9 dagen.
Uitgaande van het feit dat de inhoud van de advertentie-service hetzelfde is voor alle geaffilieerden, bestaat dan niet het risico dat mijn website wordt "geblacklist" door Google vanwege "inhoudsduplicatie"?
Nee, want zelfs als iedere website inderdaad een identieke presentatie heeft, vele elementen zijn op een dynamische en willekeurige manier gegenereerd (bijvoorbeeld de secties "Laatste advertenties" en "Advertentie van de dag", die op iedere pagina aanwezig zijn). Anders gezegd, het is onmogelijk dat 2 pagina's precies hetzelfde zijn, en er bestaat dus geen enkel risico van "inhoudsduplicatie".

Het gaat om een zeer belangrijk punt en wij zijn bijzonder waakzaam op dit aspect. Bovendien kunnen we met de techniek die voor onze advertentie-service wordt gebruikt, de code van de service direct aanpassen aan elke evolutie van de algoritmen van de zoekmachines.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten...Wat moet ik doen?
Op de inlog-pagina klikt u op Wachtwoord vergeten?, vervolgens geeft u uw email in en klikt op Versturen. U ontvangt vervolgens uw wachtwoord per email.


Heeft deze FAQ geen antwoord gegeven op uw vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:
 • Per email (gegarandeerd snel antwoord, in het algemeen binnen 24 uur)